Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network
स्वास्थ्य
विज्ञानले समेत भन्छ : १५ पुस प्रेमीहरूले घरजम गर्ने उत्तम साइत
विज्ञानले समेत भन्छ : १५ पुस प्रेमीहरूले घरजम गर्ने उत्तम साइत महिलालाई सम्भोगका बेला फरकफरक चार प्रकारको चरम सन्तुष्टिको अनुभूति दिलाउने क्लिटोरिक्स, योनीको आकार दिने गरी जी-स्पट बनाएर बसेको भित्री आन्तरिक भाग, सेर्भिक्स र निप्पल गरी सन्तुष्टिदायक यौनाङ्गहरू आशीर्वादको रूपमा उपलब्ध छ